AVW :

Nautiluscorps.be wordt geëxploiteerd door uw contractpartij, Fievet Jonathan (BE0687.803.739; Belgisch btw-nummer)

Adres

Nautiluscorps.be
203 rue Mazy boite Jonathan F, 5100 Jambes België

Contact

E-Mail:  info@nautiluscorps.be

-werkingssfeer:

Op alle zakelijke betrekkingen tussen nautiluscorps.be en de klant zijn uitsluitend onze algemene voorwaarden van toepassing in de versie die geldt op het moment dat de order geplaatst werd. We behouden ons ook het recht voor om deze voorwaarden te wijzigen zonder u hiervan eerst op de hoogte te brengen. De versie van de algemene voorwaarden die geldt voor uw order is de versie die op de website inno.be staat op het moment dat u de order plaatst.

-Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst:

Ga voor het plaatsen van een order als volgt te werk: klik op 'Aan winkelmandje toevoegen' om het artikel dat u wilt kopen toe te voegen aan uw virtuele boodschappenmandje. U kunt de inhoud van uw winkelmandje op elk moment bekijken door te klikken op het pictogram met het winkelmandje. Dit verplicht u niet tot het kopen van artikelen. U kunt op elk moment artikelen verwijderen uit uw winkelmandje door op 'wissen' te klikken. Als u de artikelen in uw winkelmandje wilt kopen, klik dan op 'Naar de kassa gaan'; u wordt dan naar pagina geleid waar u kunt afrekenen. Bij nautiluscorps.be bestelt u als gast. Dit betekent dat uw orderinformatie niet wordt opgeslagen voor uw volgende online aankoop. Klik op 'Order bevestigen' om uw order af te ronden en een verzoek in te dienen om een koopovereenkomst met ons aan te gaan.

Wij bevestigen uw order door u een e-mail te sturen met alle details. Dit e-mailbericht vormt geen aanvaarding van uw verzoek. Er komt alleen een overeenkomst tot stand wanneer wij de artikelen naar het door u opgegeven verzendadres sturen en bezorging hebben bevestigd in een volgende e-mail. Als artikelen niet leverbaar zijn, behouden wij ons het recht voor om de bestelde goederen niet te leveren. In dat geval informeren wij u meteen en restitueren wij eventuele gedane betalingen. Wij wijzen erop dat wij onze goederen alleen verkopen in aantallen voor persoonlijk gebruik. Goederen kunnen alleen worden verkocht aan consumenten die ten minste 18 jaar oud zijn. Consumenten zijn alle natuurlijke personen die een rechtmatige transactie aangaan voor doeleinden die niet primair verband houden met hun commerciële of bedrijfsmatige activiteiten (zakelijke klanten zijn uitdrukkelijk uitgesloten). De tekst van de overeenkomst wordt door ons niet opgeslagen en is na voltooiing van het orderproces niet terug te halen. U kunt de details van uw order afdrukken onmiddellijk nadat u deze hebt geplaatst.

-Verpakking, verzending en bezorging:

We brengen kosten in rekening voor verpakking en bezorging. De artikelen worden vanuit het magazijn bezorgd op het door de klant opgegeven bezorgadres. Het is mogelijk dat uw order in meerdere pakketten wordt bezorgd, maar de bezorgkosten van € 6 zullen slechts eenmalig in rekening worden gebracht. Wij informeren u onmiddellijk telefonisch of per e-mail als uw bezorging vertraging oploopt. Op dit moment kunnen wij alleen bezorgen op adressen in België.

-Intrekking/annulering van een order

U kunt uw order annuleren of terugsturen vanaf de datum waarop u de order plaatst tot 14 dagen na ontvangst van de bestelde goederen. Als u uw bestelling wilt annuleren of terugsturen, laat het ons dan weten per e-mail ( info@nautiluscorps.be ).

Als het artikel dat u heeft ontvangen een gebrek vertoont, laat ons dat dan snel weten en stuur het terug. Voor elk product dat defect blijkt te zijn, betalen wij het aankoopbedrag volledig terug. De bepalingen in deze voorwaarden vormen geen beperking van de toepasselijke wetgeving.

Wij garanderen volledige terugbetaling van het aankoopbedrag van elk teruggestuurd artikel, mits alle artikelen teruggestuurd worden in dezelfde staat als waarin u deze heeft ontvangen. Dit betekent dat de artikelen niet beschadigd, vuil, gewassen, versleten of vervormd mogen zijn (anders dan wat kan worden verwacht na het passen van een artikel) stuur de kosten zijn ten laste van de afzender.

Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

Aan Fievet Jonathan
Rue mazy 203 boite Jonathan F , 5100 Jambes, België

email: info@nautiluscorps.be

·         Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

·         Besteld op (*)/Ontvangen op (*)

·         Naam/Namen consument(en)

·         Adres consument(en)

·         Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

·         Datum

 

-Eigendomsvoorbehoud:

De bezorgde goederen blijven eigendom van inno.be tot de koopsom volledig voldaan is. Wanneer de klant de goederen heeft doorverkocht voor betaling van de volledige koopsom, worden de vorderingen van de klant op de derde partij geacht over te gaan op nautiluscorps.be

-Prijzen:

De prijzen gelden op het moment van de order. Alle prijzen zijn eindprijzen in euro's, inclusief btw tegen het geldende tarief en exclusief bezorgkosten.

-Garantie en fabrieksgarantie:

Mochten de bezorgde artikelen zichtbare materiaal- of productiefouten vertonen of tijdens het vervoer beschadigd zijn geraakt, meld uw klacht dan meteen aan ons.

-Klachtenprocedure:

De Europese Commissie heeft op 15 februari 2016 een online platform ingevoerd voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting. Dit biedt consumenten de gelegenheid om geschillen met betrekking tot online orders op te lossen zonder eerst een zaak aanhangig te maken bij een rechtbank. Het platform voor geschillenbeslechting is toegankelijk via de volgende externe link: http://ec.europa.eu/consumers/odr/